21 skäl att dela #reasonstoshare - M

21 skäl att dela #reasonstoshare

Det här är sista beta-veckan för M innan vi lanserar tjänsten i Stockholm och Uppsala. Just nu pågår också European Mobility Week som sätter fokus på hållbara städer och mobilitet.

Just nu bor 55% av jordens befolkning i städer. De kommande 30 åren kommer den siffran stiga till 70%. Detta innebär en rad utmaningar, men också gott om möjligheter. Ökad urbanisering innebär ekonomisk tillväxt, mer mångfald och bättre sammankopplade städer. Men det ställer också nya krav på infrastruktur och livskvalitén i städerna blir lätt lidande.

Med växande stadsbefolkningar kan vi inte skapa en hållbar framtid samtidigt som antalet privatägda bilar ökar. 

Städer idag domineras av privatägda bilar som skapar trängsel i trafiken och i det offentliga rummet. Bilar är också en av de stora orsakerna till klimatförändringar. Vi tänker ju gärna att bilar handlar om rörlighet, men faktum är att våra bilar står still 95% av tiden vilket så klart är slöseri med både pengar och utrymme.

Trots detta har bilar fortfarande en viktig roll att spela i våra liv när det kommer till frihet och självständighet. Men vi behöver tänka om gällande hur vi rör oss och gå från ägande till tillgänglighet.

Om fler människor delar på färre bilar skapar det mer utrymme, grönare gator och mer hälsosamma städer.

Smart bildelning är en del av lösningen på de här problemen. M är en datadriven tjänst som blir bättre och bättre för varje bokning. Resultatet är en smidig tjänst som erbjuder hög tillgänglighet till bil, på kundens villkor. M är mer än ett alternativ till ägande - M är bättre än ägande.

Nu firar vi European Mobility Week och vill lyfta fram skäl att dela bil i städer. Följa oss på Instagram och inspirera andra att förbättra våra städer med #reasonstoshare.