Cookiepolicy

Informationsmeddelande

Personuppgiftsansvarig

Volvo Car Mobility AB, en svensk juridisk enhet med organisationsnummer 556955-6441 och dess dotterbolag Volvo Car Mobility Sweden, en svensk juridisk enhet med organisationsnummer 556575-8298, båda med adress Jakobsbergsgatan 17, 111 44 Stockholm, och dess dotterbolag Volvo Car Mobility Sweden, hädanefter gemensamt kallade “Volvo Car Mobility”, “vi", “oss”, kommer som personuppgiftsansvarig behandla dina personuppgifter enligt beskrivningen nedan.

Syfte och juridisk grund för behandlingen

När du besöker vår webbplats samlar vi in och bearbetar ditt IP-nummer och information om din navigering på vår webbplats. Syftet med denna bearbetning är att identifiera dig som återkommande besökare på vår webbplats, att analysera beteendet hos besökarna på vår webbplats för att förbättra vår kommunikation och strukturen på vår webbplats och att bygga upp en profil på dina intressen för att kunna visa dig relevanta annonser för våra produkter och tjänster, även på andra webbplatser. När det är möjligt kombinerar vi också data om ditt webbeteende med de personuppgifter som du eventuellt tidigare har lämnat ut till oss.

Den rättsliga grunden för vår behandling som beskrivits ovan är att denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse. När vi kombinerar data om ditt beteende på webben med de personuppgifter du eventuellt tidigare har lämnat ut till oss är den rättsliga grunden ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att lämna in en begäran om återkallelse av samtycke till affärsledningsteamet. Du har också rätt att neka oss att använda dessa cookies genom att klicka på länken "ändra inställningar för cookies" i avsnittet "Din integritet" längst upp på denna sida. Välj "Cookies för avancerad analys" och ändra inställningen till inaktiv. Om du vill kontakta oss angående dessa uppgifter eller vår behandling av dina personuppgifter i övrigt, se avsnittet "Dina rättigheter och kontaktinformation" nedan.

Vi använder dina geolokaliseringsdata för att kunna erbjuda dig de tjänster eller hitta den återförsäljare som finns närmast dig. Funktionen används på hela vår webbplats. Samtycket till detta fås genom din webbläsare, men du kan ändra dina preferenser i inställningarna för webbläsaren.

Vidarebefordran/Mottagare av dina personuppgifter

Dina personuppgifter vidarebefordras till, och används av våra dotterbolag och affärspartners för ovanstående syften.

Arkiveringstid

Vi behåller dina personuppgifter i upp till två (2) år efter det att du senast besökte vår webbplats.

Dina rättigheter och kontaktinformation

Mer information om dina rättigheter i relation till vår behandling av dina personuppgifter, kontaktinformation för ytterligare information och klagomål finns i vår personuppgiftspolicy på legal.m.co.