Ladda ner

Så mycket bättre

Färre bilar på vägarna. Färre bilar parkerade i stan. Mindre avgaser i luften. Mer utrymme i städerna för lekparker istället för parkeringsplatser. Det är vad du bidrar till när du kör med M. 

Våra smarta algoritmer hjälper dig att hitta bilen du behöver, där du behöver den och när du behöver den. På så sätt ersätter en bil från M hela 8 privatägda bilar.

Varje bil från M får bort 8 privatägda bilar från stadens gator

Våra städer är byggda runt våra bilar, men våra bilar står stilla 95% av tiden, och kostar tid och pengar. Förutom att dom tar upp plats. Så här ändrar M på detta.

Våra kunder:
68% av dom som hade tillgång till bil kör 43% mindre
51% har bestämt sig för att avstå från att köpa bil
33% har fortsatt använda kollektivtrafik som vanligt
30% kör mindre bil sedan dom började använda M
25% säger att dom cyklar och går mer
25% har sålt sin bil sedan dom började använda M

Den faktiska effekten

När människor använder M istället för att äga sin egen bil så får det konkreta, positiva effekter för miljön.

i minskade utsläpp
av CO2.

mindre CO2 i atmosfären tack vare färre bilköp.

minskad
bensinförbrukning.

 minskad vattenåtgång - våra bilar tvättas effektivt.

Alla våra bilar är inte elektriska ännu. Därför klimatkompenserar vi alla bilutsläpp med 110%.

En hållbar utveckling

Att bygga smartare, mer hälsosamma och hållbara städer är en av våra starkaste drivkrafter. Arbetar vi tillsammans med politiker, stadsplanerare och byggherrar kan M fylla en viktig funktion för flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

FN
Globala målen
Läs mer om FN:s mål för hållbar utveckling här.

Mål 3
Hälsa och välbefinnande
M bidrar till bättre hälsa genom färre och säkrare bilar i trafiken.

Mål 8
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
M bidrar med mer tidseffektivitet och mindre trängsel i trafiken.

Mål 11
Hållbara städer och samhällen
M gör det möjligt att utnyttja staden på ett bättre och grönare sätt, med fler bostäder. 

Mål 12
Hållbar konsumtion och produktion
M bidrar till bättre resursanvändning.

Mål 13
Bekämpa klimatförändringen
M minskar koldioxidutsläppen.

Istället för parkering: park

Ju färre bilar som trängs på våra gator, desto fler möjligheter får vi att driva utveckling i våra städer.
I Sverige i dag har vi i genomsnitt 50 kvm yta till parkering men bara 42 kvm boyta per person.

Tänk om vi skulle byta ut våra parkeringsplatser mot:

En mindre skog
Vi skulle kunna plantera 1000 nya träd som skulle absorbera 1 350 ton CO2 från atmosfären varje år.

Fler bostäder
10 300 människor skulle kunna bidra med 4,2 miljarder kr varje år till Stockholmsområdet.

Var med du också!

En smartare, säkrare och mer flexibel tillgång till bil för alla, och direkta effekter på miljön, är saker som sker här och nu. Vi har precis börjat, och vi är ivriga att fortsätta resan tillsammans med dig.

Alla siffror kommer från The Sustainability Impact of Car Sharing Report 2020 som tagits fram av Capgemini Invent med fokus på M:s närvaro i Stockholm. 

Om du har fler frågor kan du nå oss på [email protected].