Den nya smarta bildelningstjänsten M populär bland företag inom stadsutveckling

Sedan lanseringen i september har M, en del av Volvo Car Mobility, redan drygt 8 000 användare i Stockholm som aktiverat en prisplan. Det är för tidigt att dra slutsatser om den typiska privata M-kunden men bland de hundratals företagskunder som deltar i M Business Beta syns en tydlig trend – många sysslar med stadsutveckling.

M skiljer sig från traditionella bildelningstjänster genom en nyutvecklad plattform som förstår kundens avsikt istället för att fungera som en ren bokningssajt. Detta skapar möjlighet att på ett nyttsätt förutse och möta efterfrågan. Tjänsten lär och anpassar sig efter kundens beteende. Det betyderbl a att användaren över tid kan förnimma en upplevelse av att äga en bil – samtidigt som den används av andra och blir mycket mer hållbar.

Detta viktiga steg för att få upp nyttjandegraden per bil har inte gått Stockholms mest tongivande stadsutvecklingsföretag förbi. Bland de hundratals företagskunder som anslutit sig till M återfinns många inom bygg, kommersiella fastigheter, förvaltning, bostad samt arkitektbyråer och andra stadsutvecklingskonsulter.

När vi säger att vi vill få upp användandet av en bil från 5 % av tiden till 45 % så lyssnar de som är intresserade av staden och hur den utvecklas. Jag är oerhört glad att så många av dem som bygger den smarta staden väljer att se möjligheterna i vad ny teknologi kan skapa och väljer M”, säger Bodil Eriksson, VD på Volvo Car Mobility.

Smart bildelning är som mest effektiv i tätbefolkade urbana områden. M’s stationsbaserade koncept leder till att privatbilar eller företagsägda flottor övergår till att bli delade och att varje bil från M på sikt kan ersätta cirka 10 privatägda bilar. Ytan som då frigörs är av högsta intresse för planeringen av våra städer. Det öppnar upp möjligheter kring hur våra ytor används, både på kort sikt och i utformandet av detaljplaner som tar form idag men inte kommer bli verklighet förrän om flera år.”

Vi vill att M-effekten, att yta frigörs, tas tillvara. Därför tror vi mycket på en partnerskapsidé där vi samarbetar med aktörer som kan agera på denna kunskap. Framtidens rörlighet är komplex och nyalösningar och idéer måste fram som hjälper konsumenter och företag att ändra beteenden och skapanya lösningar för våra städer. Vi ser våra kundrelationer som ett partnerskap inför en större uppgift”, fortsätter Bodil Eriksson.

Dessa avtal är några av hundratals företagsavtal som M ingått sedan lanseringen i september. Utöver företag som följt med från Sunfleet har även många nya tillkommnit som uppskattar den höga kvaliteten på bilar och kundomsorg kombinerat med hållbarhetslöftet som smart bildelning innebär för urbana områden.

Volvo Car Mobility är ett helägt, fristående dotterbolag till Volvo Car Group och är en strategisk investering för att möta nya konsumentpreferenser. Utvecklingsbolaget finns i Stockholm och sysselsätter cirka 100 anställda där det smarta bildelningskonceptet M utvecklats. I Stockholm finns också ledningen för det svenska marknadsbolaget som ansvarar för transformationen av Sunfleet tillM. M för privatpersoner lanserades i slutet av september i Stockholm och Uppsala. En företagstjänst finns i beta-version. Fortsatt utrullning av M planeras till första halvåret 2020. M finns på App Store och Google Play.

För mer information, välkommen att kontakta:

Presskontakt: [email protected]

Följ oss:

Site: https://m.co/se/sv-SE/business/

LinkedIn

Facebook

Instagram

Twitter