Nytt nationellt avtal – HSB och M, Volvo Car Mobility i nytt samarbete för att ge fler tillgång till delad mobilitet

HSB har ingått ett nationellt avtal med Volvo Car Mobility för att kunna erbjuda delad mobilitet med M, ett smartare och mer hållbart sätt att ha bil. Avtalet omfattar alla HSBs medlemmar och medarbetare inom HSBs bolag som behöver köra i tjänsten. Dessutom kommer Ms tjänst att ingå i samband med att HSB bygger nya bostäder.

Det nya rikstäckande avtalet mellan HSB och Volvo Car Mobility är unikt till sin omfattning som ger både privatpersoner och företag tillgång till bil dygnet runt. Alla HSBs medlemmar och bostadsrättsföreningar får ett förmånligt alternativ till privat bilägande, samtidigt som bolag inom HSB får möjlighet att ansluta sig till avtalet så att anställda kan använda M för resor i tjänsten. Dessutom har HSB möjlighet att använda M som mobilitetslösning när HSB bygger nya bostäder.

HSB har sedan starten 1923 varit med och tagit ansvar för samhällsutvecklingen. HSB arbetar för att minska klimatpåverkan från byggande och öka hållbart resandet till och från boendet. Det nya samarbetet med M, Volvo Car Mobility ger boende tillgång till bildelning som ett sätt att dela på och använda resurser effektivare. Dessutom frigör man värdefullt utrymme.

En parkering tar upp ungefär 25 kvadratmeter, räknat med utrymmet som behövs för att köra in och ut på platsen. Genom att erbjuda delad mobilitetstjänst kan man bygga färre parkeringsplatser och frigöra ytor för människor att röra sig fritt och på ett mer hållbart sätt. Ms unika och intelligenta teknologi gör det möjligt att snabbt lära sig och dra slutsatser av kundernas körmönster och behov, och optimera flottan dynamiskt. Resultatet är både högre tillgång för kunderna och ett mer effektivt och hållbart användande av resurser.

– Vi vill lyfta fram delade mobilitetstjänster som ett alternativ till privat bilägande. Med M får våra föreningar och medlemmar ett smart och bekvämt sätt att ha bil när man behöver en, och samtidigt slippa kostnader och ansvar för en egen bil. Framför allt är det viktigt för oss att driva en förändring mot mer hållbara alternativ, att varje bil används av flera är bättre för både miljön och klimatet, säger Jane Svensk som är kategoriansvarig inköpare på HSB Affärsstöd.

– Vi är väldigt glada och stolta över att kunna bidra till HSBs miljömål. M vill inspirera till en mer medveten användning av bilar i städer och det gör vi bäst med andra progressiva organisationer. I samarbetet med HSB kan vi nyttja vår fulla kapacitet eftersom det sträcker sig över flera segment; privatpersoner, medarbetare i föreningarna och bygg-/ fastighetsutveckling. Tillsammans kan vi öka takten i omställningen mot delad mobilitet och framtidens sätt att ha bil, säger Anna Eriksson, affärsområdeschef för M, Volvo Car Mobility.

Mer om HSB och avtalets omfattning:

Avtalet som är tecknat mellan Volvo Car Mobility och HSB omfattar hela HSBs organisation på riksnivå. HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bospar, bygg och förvaltning. HSB ägs av medlemmarna och är Sveriges största bostadskooperation med 650 000 medlemmar, 4 000 bostadsrättsföreningar, 35 000 förtroendevalda och 26 regionala HSB-föreningar.

Om M, Volvo Car Mobility

Volvo Car Mobility erbjuder M, en smart mobilitetstjänst som ger privatpersoner och företag i storstäder snabb och smidig tillgång till bil, utan att behöva äga en. Genom att nyttja kraften i delningsekonomin bidrar M till en mer hållbar stadsmiljö där fler människor kör färre bilar, och kan röra sig fritt, meningsfullt och hållbart.

M | Volvo Car Mobility är ett helägt, fristående dotterbolag till Volvo Car Group och en strategisk investering för att möta framtidens kundpreferenser. Företaget har 150 anställda, utvecklingsbolaget ligger i Stockholm och lokalkontor finns i Göteborg och Malmö. Ladda ner M-appen på App Store och Google Play