M fortsätter att växa utvecklingsteamet

M, Volvo Car Mobilitys smarta bildelningstjänst, lanserades under hösten i Stockholm och Uppsala. Efter tre månader live tas nu nästa steg i utvecklingsarbetet vilket innebär en fortsatt rekrytering av tech teamet med 25 nya utvecklare.

Volvo Car Mobilitys nylanserade tjänst för smart bildelning, M, är utvecklad för att kunna möta nya behov för en urban, snabbrörlig och uppkopplad livsstil. Siktet är inställt på att ge storstadsbor och företag ett fullgott alternativ till egna bilar. Sedan M gick live i Stockholm och Uppsala i september har tjänsten fortsatt att förbättras med hjälp av kundfeedback. 

– Den här tremånadersperioden har varit ett intensivt arbete med att lära oss hur våra kunder använder tjänsten. Vi har fått svart på vitt på att tiden är mogen för att finna ett alternativ till den egna bilen som ofta används oerhört lite. Tack vare plattformens kapacitet att använda data ser vi också vad vi behöver vidareutveckla för att möta efterfrågan och fortsatt geografisk tillväxt. Det är skälet till att vi nu utöver den kontinuerliga rekryteringen gör en större insats och söker ytterligare 25 utvecklare till M, säger Bodil Eriksson, vd på Volvo Car Mobility.

Kopplingen mellan mjukvara och hårdvara ger unika utmaningar och förutsättningar för utvecklarna tillsammans med bolagets datadrivna approach. M byggs med ny teknologi och utan belastning av gamla system. Utvecklingsmetodiken sätts till hög grad av teamen själva och M är en arbetsplats som är öppen för ständigt lärande. Mångfald är prioriterat sedan start vilket också präglat rekryteringsarbetet.

Efter 3 månader har M över 20 000 registrerade kunder i Stockholm. I App Store ligger ratingen på 4,9 samtidigt som helhetsupplevelsen av tjänsten betygsatts på över 4,7 på femgradig skala (baserat på över 10.000 resetillfällen).

Efter konsumentlanseringen sker nu en stor satsning på företagsmarknaden. M har arbetat intensivt tillsammans med flera företagskunder med att utveckla en ny produkt som också har ett bredare stadsutvecklingsperspektiv. Den nya företagstjänsten planerar man att lansera i stor skala under tidig vår 2020. 

– Vi har en bra service i marknaden och nu fortsätter vidareutvecklingen tillsammans med våra kunder. Det finns otroliga möjligheter att personifera tjänsten efter användarmönster och att utveckla fler servicelösningar. De utvecklare vi nu söker kommer att vara med om att bryta ny mark och utveckla en tjänst för framtiden; för vår miljö, för våra städer och för vår frihet att använda utan att behöva binda upp sig ekonomiskt, avslutar Bodil Eriksson.

Om M | Volvo Car Mobility

Volvo Car Mobility är ett helägt, fristående dotterbolag till Volvo Car Group och en strategisk investering för att möta nya konsumentpreferenser. Utvecklingsbolaget finns i Stockholm och sysselsätter 150 medarbetare. I Stockholm finns också ledningen för det svenska marknadsbolaget som ansvarar för transformationen av Sunfleet till M. M är den första tjänsten som lanseras av Volvo Car Mobility. Fortsatt utrullning av M planeras till början av 2020. M finns på App Store och Google Play. Läs mer på m.co