Volvo Car Mobility lanserar M i sin 9:e stad – Linköping

Stockholm 2020-10-01; Idag lanserar Volvo Car Mobility sin tjänst M i Linköping så att fler får tillgång till ett smartare sätt att ha bil. Från den 1 oktober får allmänhet och företagskunder snabbt och bekvämt tillgång bil på 28 stationer runt om i stan. Etableringen i Linköping innebär att M expanderar till ytterligare en stadsregion och stärker sitt stationsnätverk i sydöstra Sverige.

Linköping blir den 9:e staden i ordningen där Volvo Car Mobility nu erbjuder sin nya mobilitetstjänst M. Till att börja med öppnar man 28 stationer fördelade mellan Mjärdevi och Vallastaden i väst, genom innerstaden till Tannerfors i de östra delarna av stan. Att M väljer att lansera i just Linköping finns det flera anledningar till:

– Ett av Linköpings kommuns mål är att lyfta fram delade mobilitetstjänster och planera fysiskt för framtida mobilitetshubbar. Och stadens fastighetsutvecklare har visat stort intresse och vi har redan tecknat 95 avtal med olika byggherrar. Dessutom har M flera nationella företagskunder som vill utöka möjligheten för sina medarbetare i Linköping att använda M i tjänsten. Allt det här gör att vi verkligen ser fram emot att både kunna erbjuda och utveckla tjänsten efter Linköpingsbornas behov, och samtidigt arbeta för att staden når sina miljömål, säger Therese Ahlström Brodowsky, vd på M Volvo Car Mobility Sweden.

M vill inspirera till en mer medveten användning av bilar i städer. Allt från bokning till betalning av resan sker i M-appen där kombinationen av intuitiv design och intelligent teknologi gör det snabbt och smidigt att hitta den bil du behöver när du behöver den. Genom att förstå och lära sig av kundernas körmönster och behov kan M optimera flottan dynamiskt. Resultatet är både högre tillgång för kunderna och ett effektivt användande av resurser.

Idag ersätter en delad bil med M hela 8 privatägda bilar, med potential att ersätta upp till 15 bilar. När varje bil utnyttjas av fler människor frigör man ytor som kan användas till annat än parkeringsplatser. Therese Ahlström Brodowsky menar att Linköpings nya stadsdel Vallastaden är ett exempel där stadsmiljön är planerad för att vara centrerad runt människan istället för bilen.

– I Vallastaden är tanken om delning helt central. Genom att se till att de boende har tillgång till bilpooler har man frigjort mer utrymme för människor att röra sig fritt och på ett mer hållbart sätt. Det här sättet att tänka är framtiden när det gäller stadsutveckling.

För M är Linköping ett viktigt tillskott som stärker det befintliga stationsnätverket med ytterligare en region i öst. Totalt har M 650 stationer tillgängliga för privatpersoner och företagskunder i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Borås, Trollhättan, Malmö, Lund, Helsingborg och Linköping.

Volvo Car Mobility erbjuder M, en smart mobilitetstjänst som ger privatpersoner och företag i storstäder snabb och smidig tillgång till bil, utan att behöva äga en. Genom att nyttja kraften i delningsekonomin bidrar M till en mer hållbar stadsmiljö där fler människor kör färre bilar, och kan röra sig fritt, meningsfullt och hållbart.

Om M, Volvo Car Mobility

Volvo Car Mobility erbjuder M, en smart mobilitetstjänst som ger privatpersoner och företag i storstäder snabb och smidig tillgång till bil, utan att behöva äga en. Genom att nyttja kraften i delningsekonomin bidrar M till en mer hållbar stadsmiljö där fler människor kör färre bilar, och kan röra sig fritt, meningsfullt och hållbart. 

M | Volvo Car Mobility är ett helägt, fristående dotterbolag till Volvo Car Group och en strategisk investering för att möta framtidens kundpreferenser. Företaget har 150 anställda, utvecklingsbolaget ligger i Stockholm och lokalkontor finns i Göteborg och Malmö. Ladda ner M-appen på App Store och Google Play