Ladda ner

Regler och villkor

Allmänt

Antalet platser är begränsat till ett sällskap per vecka och intresseanmälan är inte bindande för någon part. Vi kommer att kontakta dig och meddela om du ges möjlighet att boka och vi kommer då att ingå ett bindande bokningsavtal med dig.

Förutsättningar

För att du ska ges möjlighet att genomföra den slutliga bokningen krävs att du:

  • accepterar villkoren i vårt bokningsavtal;
  • under hela bokningstiden har ett giltigt användarkonto hos M och uppfyller kraven för att sådant konto, innefattande men inte begränsat till kreditkrav och körkortskrav;
  • uppfyller bokningsvillkoren för hyra av huset och godkänns som hyrestagare.

Användarvillkor

Vid nyttjande av huset gäller villkoren i hyresavtalet med husägaren.

Vid nyttjande av den tillhandahållna bilen gäller M:s normala användarvillkor.

Vid nyttjande av mopederna gäller användarvillkor enligt ett hyresavtal som du ingår med CAKE.

Priser och kostnader

Priset per vecka uppgår 18 500 kr, och betalas i samband med bokningen av huset. Därutöver tillkommer kostnad för självriskeliminering för bilens försäkring om 210 kr samt stå för kostnaden för laddning av bilen om den sker på annan plats än via husets egen laddstation.

Behandling av personuppgifter

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns här.